Menu
Dospelí

Prírodná rezervácia Kopa

Prírodná rezervácia Kopa sa nachádza nad Melichovou skalou a je estetickou dominantou južných svahov Poľany.

Reprezentuje skalnú stenu vymodelovanú mrazovým zvetrávaním.

Cez rezerváciu prechádza severná hranica rozšírenia teplomilných druhov fauny a flóry.